mini hidrocentrale

Lista aktuelnih projekata


R. BR.NAZIVOPISRADOVIINVESTITORDETALJNIJE
1.MHE KunaraInstalisana snage 1759 kW; Opština RaškaKLJUČ U RUKE *KUNARA D.O.O.DETALJNIJE
2.MHE VidnjišteInstalisana snage 300 kW; Opština Crna TravaKLJUČ U RUKE *MHE Vidnjiste D.O.O.DETALJNIJE
3.MHE VirovciInstalisana snage 306 kW; Opština BosilegradPROJEKTOVANJE ****MHE Virovci D.O.O.DETALJNIJE
4.MHE Sastav RekaInstalisana snage 850 kW; Opština Crna TravaKLJUČ U RUKE *PD Kontakt Reka D.O.O.DETALJNIJE
5.MHE Šutanovina IInstalisana snage 250 kW; Opština RaškaPROJEKTOVANJE ****KAMILJA ENERGO D.O.O.DETALJNIJE
6.MHE VladićiInstalisana snage 700 kW; Opština RaškaCEVOVOD ***INTERKOMERC ENERGO D.O.O.DETALJNIJE
7.MHE MarićiInstalisana snage 999 kW; Opština RaškaCEVOVOD ***INTERKOMERC ENERGO D.O.O.DETALJNIJE
8.MHE RekovićiInstalisana snage 7800 kW; Opština PribojKLJUČ U RUKE *MINI HYDRO INVESTMENTS D.O.O.DETALJNIJE

* KLJUČ U RUKE podrazumeva kompletne poslove na izgradnji elektrane (pribavljanje dozvola, izrada projektne dokumentacije, izgradnja cevovoda, izgradnja vodozahvata, izgradnja mašinske zgrade, elektro radovi na elektrani, puštanje u pogon i eksploatacija elektrane).

** CEVOVOD I ELEKTRO DEO podrazumeva izgradnju cevovoda, elektro radove na elektrani i puštanje u pogon i eksploatacija elektrane.

*** CEVOVOD podrazumeva samo izgradnju dela cevovoda

**** PROJEKTOVANJE podrazumeva izradu kompletne projektne dokumentacije